Voor verwijzers

In verbinding, een systemische aanpak

Wat heeft deze persoon nodig om zijn of haar zelfredzaamheid te verhogen en wie kan daarbij helpen? Dat is de centrale vraag die wij
stellen. Om vervolgens met een integrale benadering de cliënt zelf te bieden wat nodig is en systemisch door te pakken om uit te
bouwen en te verstevigen. De zorgbehoefte en kosten nemen daardoor af, soms al na een eenvoudige ingreep.

Aanpak bepalen

Door onze brede vakkennis en jarenlange
ervaring kunnen wij op basis van een
assessment met de cliënt en betrokken
instanties snel in kaart brengen op welk
vlak inzet nodig is. Waarbij wij ‘out-ofthe-
box’ verbindingen leggen tussen
partijen en zelf ook onze rol nemen. De
regie ligt steeds bij de cliënt, op basis van
behoefte. Wanneer het vermoeden
ontstaat, dat er mogelijk een
achterliggende diagnose een rol zou
kunnen spelen in de problematiek, dan
bieden wij een ‘in house’
onderzoeksmogelijkheid via onze eigen
GZ-psycholoog.

.

Cliënt centraal

We starten met focus op de cliënt zelf,
op inzicht in de problematiek en het
versterken van de persoonlijke
draagkracht. Dit kan bijvoorbeeld
betekenen, dat we aan de slag gaan
met weerbaarheid of sociale
vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook
met agressieregulatie of structuur
aanbrengen in het dagelijks leven. We
reiken hierbij tools aan en creëren een
bewustzijn waarin mensen
toekomstsperspectief zien. En weer in
hun kracht komen.

.

Systemisch doorpakken

Mensen maken altijd onderdeel uit van
systemen. Maatschappelijke systemen
als school, werk, instanties en
verenigingen, waarin we
maatschappelijk functioneren. Maar
ook dichterbij, in de directe omgeving,
zoals het gezin, de familie of vrienden.
Activeren en verbinden van de
systemen in de directe omgeving van
cliënten levert vaak pragmatische
oplossingen op, waardoor mensen
weer in beweging komen. En zijn een
efficiënte opstap naar duurzaam
resultaat in succesvol maatschappelijk
functioneren.

.

Kwaliteit en professioneel handelen

In Verbinding is een erkende zorgaanbieder en staat ingeschreven bij het AGB-register, hét identificerende register in de zorg. We werken
volgens de Beroepscode Jeugd- en Gezinsprofessionals en zijn aangesloten bij de beroepsvereniging BPSW. Al onze ambulant
jeugdwerkers zijn individueel geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). We hebben daarbovenop een Professioneel
Statuut, waarin het professioneel handelen van onze ambulant begeleiders is voorgeschreven en een Kwaliteitsstatuut, waarin de
kwaliteitsaspecten van onze bedrijfsvoering zijn vastgelegd.

Omdat we het belangrijk vinden om ook daadwerkelijk vast te stellen of we kwaliteit geleverd hebben, houden we
cliënttevredenheidsonderzoeken. En mochten er toch klachten ontstaan zijn, dan treedt onze klachtenprocedure in werking.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Contact