klachtenprocedure

Heeft u een klacht of verbetertip?

Wij hechten veel waarde aan continue verbetering van onze dienstverlening. Mocht u klachten hebben over onze dienstverlening, of tips waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren, dan horen we het graag. In lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die op 6 oktober 2015 is aangenomen door de Eerste Kamer, hanteren wij de volgende klachtenprocedure:

  1. indienen – u stuurt uw klacht of verbetertip via iv-a@inverbinding.zorgring.nl naar In Verbinding. Dit is een beveiligd emailadres, waarmee uw gegevens veilig bij ons worden ontvangen.
  2. Registratie – wij registreren uw klacht en komen binnen 5 werkdagen met een reactie
  3. Eerste lijn – in eerste instantie wordt uw klacht opgepakt door uw contactpersoon bij In Verbinding met als doel samen tot een oplossing te komen.
  4. Tweede lijn – mocht uw klacht niet afdoende verholpen (kunnen) worden in onderling contact, dan hebben wij een vertrouwenspersoon beschikbaar, die de klacht overneemt; dit kan zowel op uw initiatief als dat van uw contactpersoon bij In Verbinding. De vertrouwenspersoon luistert naar de klacht en kan u goed adviseren over de mogelijkheden van de klachtenprocedure. Uiteraard gaat deze vertrouwelijk om met alle informatie.
  5. Klachtencommissie – een klacht kan (uiteindelijk) ook behandeld worden door een onafhankelijke klachtencommissie. Hiervoor is In Verbinding aangesloten bij een erkende externe Geschillencommissie. De vertrouwenspersoon kan u hierin adviseren en begeleiden.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Contact