Aanbod

Aanbod

Het aanbod van In Verbinding Ambulant bestaat uit een drietal begeleidingsvormen. We bieden jeugd-, ouder- en gezinsbegeleiding, gespecialiseerde 18+ begeleiding en reguliere Wmo-begeleiding aan diverse gemeenten in Noord-Holland. Neemt u gerust contact op om naar de mogelijkheden in uw gemeente te informeren.

Alt Text

Jeugd-, jongeren-, ouder- en gezinsbegeleiding met een integrale aanpak

Begeleiding onder Jeugdwet

Centraal bij deze begeleidingsvorm staat problematiek bij een kind of jongere. Met indicatoren als onhandelbaar gedrag, uitval op school, sociale problematiek, laag zelfbeeld, geïsoleerd gedrag en problemen in opvoeding. In onze integrale aanpak stellen wij het kind of de jongere centraal, maar nemen we de directe omgeving mee in de begeleiding. We leggen verbindingen en ondersteunen ook ouders, school en betrekken vrienden en familie waar mogelijk of wenselijk bij de aanpak en het verbeteren van de situatie voor het kind of de jongere. Hiervoor zetten we, onder regie van onze eigen GZ-psycholoog, naast ervaren ambulante (gezins)begeleiders ook diverse specialistische begeleidingsvormen in: therapiehondbegeleiding, coaching met paarden, pedagogisch boksen, onderwijsdeskundige begeleiding, motorische remedial teaching, Rots en Water training en agressieregulatie- en weerbaarheidstraining.

Alt Text

Gespecialiseerde 18+ begeleiding; een vangnet met integrale aanpak

Begeleiding onder Wmo

Als jongere in een probleemsituatie is het moment dat je 18 wordt niet altijd een fijne gebeurtenis. De mogelijkheden tot hulp en ondersteuning verminderen of vallen volledig weg, ook wanneer dat absoluut niet wenselijk is. Met onze gespecialiseerde 18+ begeleiding bieden we een vangnet voor deze 18-plussers. Onder regie van onze eigen GZ-psycholoog bieden we een ‘overgangsbegeleiding’ die gericht is op het creëren van een ‘zachte landing’ in het volwassen leven vanuit intensieve jeugdhulpverlening. We doen dit met dezelfde hulpverleningsprofessionals in integrale aanpak als dat we doen met de begeleiding van jongeren binnen de jeugdhulpverlening.

Daarnaast is er een categorie jongvolwassenen, die onder de radar van de hulpverlening blijft, maar wel vereenzaamt, isoleert en ongezonde gewoonten ontwikkelt, die kunnen escaleren tot verslaving en zelfmoord. Deze groep kenmerkt zich door thuiswonen bij ouders, niet werken of studeren, een omgekeerde dag-nacht cyclus, verslaving aan digitale media en sociaal isolement. Vaak is er onderliggende problematiek die (nog) niet aan de oppervlakte komt en een afkeer van hulp. Onze gespecialiseerde 18+ begeleiding onder regie van onze GZ-psycholoog is ook voor deze categorie jongvolwassenen, met als doel ze uit hun ongezonde cyclus te bevrijden, te socialiseren en te integreren in de samenleving. We maken hiertoe gebruik van ‘veerkrachtige identiteitsontwikkeling. Met een integrale aanpak, waarbij we verbindingen leggen met het brede zorgveld, jongerenwerk en de directe omgeving van de jongvolwassene.

Alt Text

Reguliere Wmo-begeleiding; met realisme je draagkracht vergroten

Begeleiding onder Wmo

Het kan iedereen overkomen. Door omstandigheden onderuit gaan en moeite hebben om je leven weer op te pakken. Een burn-out, echtscheiding, financiële problemen, een overlijden in je directe omgeving of psychische problematiek. Soms zijn de na-effecten van impactvolle gebeurtenissen moeilijk te overkomen en verlies je de aansluiting met het voortrazende maatschappelijk leven. Met onze Wmo-begeleiding richten wij ons op het herstellen van autonomie en maatschappelijke deelname. Voor mensen die onderuit zijn gegaan of moeten reïntegreren na een GGZ-traject. We hanteren een eigen aanpak, waarbij onze psycholoog aan de hand van de ADAPT-methodiek samen met de cliënt realistische, haalbare doelen stelt voor de begeleiding. Samen met onze professionele ambulant begeleiders wordt in de begeleiding aan deze doelen gewerkt. Stapsgewijs wordt zo toegewerkt naar herstel van autonomie en maatschappelijke deelname.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Contact