Gezond en succesvol functioneren

Wij geloven in verbinding. Wij geloven in een maatschappij, waarin plek is voor iedereen, hoe uniek ook. Waar iedereen zichzelf
kan zijn, zich thuis voelt en op zijn eigen manier succesvol kan zijn. Dat kan, maar alleen als er sprake is van gezonde verbindingen.
Verbinding met jezelf, met elkaar, met de maatschappij. Want gezonde verbindingen leiden in onze overtuiging tot duurzaam
maatschappelijk resultaat en uiteindelijk een échte inclusieve samenleving.

Alt Text

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding versterkt
jouw verbinding met jezelf, je
omgeving en de maatschappij

Over onze werkwijze >>>

 

Alt Text

Aanbod

  • Jeugd- en gezinsbegeleiding
  • Gespecialiseerde 18+ begeleiding
  • Wmo begeleiding

Over ons aanbod >>>

 

Duurzame resultaten met een systemische aanpak

Wij geloven in het versterken van de autonomie van onze cliënten en het vergroten van het begrip en de draagkracht van de
directe omgeving, en dat dit leidt tot het duurzaam terugdringen van de ondersteuningsbehoefte en de bijbehorende te leveren
(en te bekostigen) zorg. We geloven ook dat verbinding hierbij centraal staat. Verbinding tussen de cliënt en zijn directe omgeving,
verbinding tussen opdrachtgever en zorginstelling en verbinding tussen interne en externe hulpverleners.

Alt Text

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Contact